Abonament

Zobacz

Wysokość abonamentu

Rok Radio + telewizja
msc 2 msc 3 msc 6 msc rok
2012 18,65 36,20 53,70 106,30 201,40
2012/msc 18,65 18,10 17,90 17,71 16,78
2012/rok 223,8 217,2 214,80 212,60 201,40

Podstawa prawna

Rozporządzenia ustalające wysokość abonamentu
Rok okres obowiązywania Rozporządzenie obowiązujące
2013 cały rok Dz. U. z 2012 Nr 0, poz. 543

2012 cały rok Dz. U. z 2011 Nr 93, poz. 548
2011 cały rok Dz. U. z 2010 Nr 86, poz. 558
2010 cały rok Dz. U. z 2009 Nr 72, poz. 628
2009 cały rok Dz. U. z 2008 Nr 86, poz. 536
2008 cały rok Dz. U. z 2007 Nr 102, poz. 709
2007 cały rok Dz. U. z 2006 Nr 94, poz. 656
2006 cały rok Dz. U. z 2005 Nr 104, poz. 878

(korekta wysokości zniżki - Dz. U. z 2005 Nr 170, poz. 1428 )

2005 od października Dz. U. z 2005 Nr 104, poz. 877
Ustawy regulujące nakładanie abonamentu
Lata obowiązywania Nazwa ustawy Adres ustawy
Dz. U. z 2005 Nr 85, poz. 728 Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych.
Dz. U. z 1993 Nr 7, poz. 34 Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
Dz. U. z 1960 Nr 54, poz. 307 Ustawa z dnia 2 grudnia 1960 r. o Komitecie do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja"

Płatność do

Ustawa o opłatach abonamentowych Art 3. ust 4

 Opłatę abonamentową uiszcza się z góry do 25 dnia miesiąca, za który opłata jest 
należna. Opłata może być uiszczona z góry za cały rok albo za wybrane miesią-
ce.

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych Dz. U. z 2010 Nr 29, poz. 152


Żródła

  1. Wpływy z abonamentu 2004-2010 do TVP oraz ich procentowy udział w budżecie TVP rp.pl